Сравни:

При направена поръчка ние ще Ви консултираме за избора на подходящо място за монтаж!

За да сте сигурни, че ще направите правилен избор на климатична система е препоръчително да бъде направен оглед от наш квалифициран консултант, на помещението в което ще бъде поставена. Огледа се състои в това да се изчисли точната кубатура на помещението и отбелязване на ситуираните мебели и уреди, брой врати, брой прозорци и вид дограма, вид изолация (вътрешна/ външна), ако е налична такава. Проверка за наличие на настоящи топлозагуби, като се вземе предвид появата на бъдещи такива.  Определяне  на географската посока и местоположение на помещението.

  • За да бъде ефективен даден климатик е необходимо правилно да се разположат телата на системата. Най-важното условие e да се спазват предписанията на производителя.
  •  Изборът на подходящо място за монтажа трябва да се съобрази с допустимите минимални разстояния от стените и тавана в помещението.
  • Трябва да не се превишава максимално допустимата дължина на тръбния път и да е спазена денивелацията между двете тела, според инструкциите на производителя.
  •  Струята въздух от вътрешното тяло не трябва да бъде възпрепятствана от мебели и други предмети.
  • Не инсталирайте вътрешното тяло на климатика над голяма секция или друго препятствие!
  • Мястото трябва  да е достъпно и лесно за почистване на филтрите.
  • При монтажа на климатика избора на място трябва да се съобрази и с безпрепятственото отвеждане да конденза.
  • Външното тяло трябва да е на проветриво и достъпно място. Ако над външното тяло се прави навес, той не трябва по никакъв начин да пречи на добрата циркулация на въздуха.