Сравни:

Като съчетание от хладилна, механична и електронна част, климатиците са специален вид техника, която се нуждае от навременена поддръжка и профилактика, извършвана от сертифицирани специалисти и оторизиран от производителя специализиран сервиз, която да осигури икономична работа и дълготрайна експлоатация. Продуктите, които предлагаме, имат гарантиран произход и гаранционна поддръжка в оторизираните от фирмата производител сервизи. След изтичане на гаранционния срок ние извършваме сервизиране на някои от предлаганите от нас продукти. 

 Преди да решите, че Вашия климатик не работи, се уверете дали задавате нужните настройки на самия климатик.

  • Дали климатикът е включен в контакта.
  • Дали предпазителите в електрическото табло са изправни.
  • На какъв режим работи Вашия климатик (охлаждане или отопление).
  • Дали филтрите на климатика не са замърсени с прах.
  • В режим на отопление, вътрешното тяло започва да духа едва няколко минути по-късно!