Сравни:

 

 Оглед

При направена поръчка ние ще Ви консултираме за избора на подходящо място за монтаж!

За да сте сигурни, че ще направите правилен избор на климатична система е препоръчително да бъде направен оглед от наш квалифициран консултант, на помещението в което ще бъде поставена. Огледа се състои в това да се изчисли точната кубатура на помещението и отбелязване на ситуираните мебели и уреди, брой врати, брой прозорци и вид дограма, вид изолация (вътрешна/ външна), ако е налична такава. Проверка за наличие на настоящи топлозагуби, като се вземе предвид появата на бъдещи такива.  Определяне  на географската посока и местоположение на помещението.

 • За да бъде ефективен даден климатик е необходимо правилно да се разположат телата на системата. Най-важното условие e да се спазват предписанията на производителя.
 •  Изборът на подходящо място за монтажа трябва да се съобрази с допустимите минимални разстояния от стените и тавана в помещението.
 • Трябва да не се превишава максимално допустимата дължина на тръбния път и да е спазена денивелацията между двете тела, според инструкциите на производителя.
 •  Струята въздух от вътрешното тяло не трябва да бъде възпрепятствана от мебели и други предмети.
 • Не инсталирайте вътрешното тяло на климатика над голяма секция или друго препятствие!
 • Мястото трябва  да е достъпно и лесно за почистване на филтрите.
 • При монтажа на климатика избора на място трябва да се съобрази и с безпрепятственото отвеждане да конденза.
 • Външното тяло трябва да е на проветриво и достъпно място. Ако над външното тяло се прави навес, той не трябва по никакъв начин да пречи на добрата циркулация на въздуха.


Монтаж

Практиката ни показва, че повечето от дефектите при климатиците са в следствие на липса на квалификация на монтажната група и неправилен монтаж. Неправилният подбор също може да се окаже проблем както за Вас, така и за работата на климатика. Много от проблемите могат да бъдат спестени при прецизен монтаж с качествени материали. OMEGA CLIMA работи с изпитани материали с доказано качество. Монтажните ни екипи са обучени и сертифицирани за работа с фреон и извършване на монтажна дейност. Нашите екипи са оборудвани с специализирана съвременна апаратура от най-висок клас. Това гарантира дългогодишна и безпроблемна работа на Вашия уред. Специализираните ни екипи извършват професионален монтаж на климатични системи от всички видове. Монтажът се извършва, след като се уточни точното място на позициониране на климатика. Ние от OMEGA CLIMA Ви гарантираме професионално изпълнение на всеки монтаж, който е извършен от наш екип.


Изисквания за монтаж на стенен климатик


При вътрешно тяло


 

При външно тяло

Варианти за монтаж на външно тяло

 • на таван/ извършва се крепежни елементи /
 • под прозорец
 • на балкон

 

Стандартния монтаж включва:

 • монтаж на вътрешно тяло.
 • монтаж на външно тяло.
 • един технологичен отвор 40 мм.
 • до три метра меден тръбен път за високо и ниско налягане
 • изолация за медна тръба
 • дренажна тръба
 • мостов кабел
 • щепсел
 • стойки за климатик
 • дюбели за бетон и тухла
 • гофрирана тръба за отводняване
 • вакуумиране на системата
 • стартиране на системата

 

Профилактика

Профилактиката на Вашия климатик е основна част от неговата поддръжка, ако желаете да го използвате ефективно дълги години. Ежемесечната профилактика всеки може да прави сам и това е сваляне и почистване на филтрите от натрупана прах. Ежегодната профилактика е в компетенцията на професионалисти, които проверяват работата на цялата климатична система, измерват нивата на фреона и флуида, почистват тялото на климатика и поправят дребни неизправности. Това удължава живота на климатика и предотвратява сериозни повреди и скъпи ремонти. Освен това се подобрява работата на климатика, премахва се излъчването на неприятни миризми и се намалява разходът на енергия.

Има няколко важни правила, които трябва да спазваме, ако искате да се възползвате максимално от качествената работа на Вашия климатик.

 • Поддържане чистотата на топлообменниците
 • Почистване на въздушните филтри на климатика
 • Редовно почистване на вентилатора на климатика
 • Поддържане на оптимално количество на фреона според конкретния модел климатик

 

 Годишната профилактика включва:

 • измерване на вътрешната и външната температура
 • измерване температурата на изходящия въздух на вътрешното тяло
 • измерване на работното налягяне
 • измерване на апеража
 • измерване на напрежението
 • почистване на филтерната секция
 • почистване на дренажната система 


Сервиз

Като съчетание от хладилна, механична и електронна част, климатиците са специален вид техника, която се нуждае от навременена поддръжка и профилактика, извършвана от сертифицирани специалисти и оторизиран от производителя специализиран сервиз, която да осигури икономична работа и дълготрайна експлоатация. Продуктите, които предлагаме, имат гарантиран произход и гаранционна поддръжка в оторизираните от фирмата производител сервизи. След изтичане на гаранционния срок ние извършваме сервизиране на някои от предлаганите от нас продукти. 

 Преди да решите, че Вашия климатик не работи, се уверете дали задавате нужните настройки на самия климатик.

 • Дали климатикът е включен в контакта.
 • Дали предпазителите в електрическото табло са изправни.
 • На какъв режим работи Вашия климатик (охлаждане или отопление).
 • Дали филтрите на климатика не са замърсени с прах.
 • В режим на отопление, вътрешното тяло започва да духа едва няколко минути по-късно!


Доставка

Omega Clima доставя климатични системи до всяка точка на територията на Република България. Доставката извън гр. София се извършва от фирма куриер или наша база в съответното населено място. Доставката е безплатна за цялата страна!